Salon sprzedaży:

41-200 Sosnowiec
ul. Ludowa 16
tel. 32-290-78-11

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Proponujemy Państwu usługę w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych:

12 01 09* - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców

12 03 01* - wodne ciecze myjące

12 03 02* - odpady z odtłuszczania parą

13 01 05* - emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcowoorganicznych

13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 08 02* - inne emulsje

13 08 99* - inne niewymienione odpady

16 07 08* - odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 10 01* - uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne.

Działalność w zakresie unieszkodliwiania emulsji prowadzimy od 1992 roku, co stawia nasze przedsiębiorstwo w czołówce firm zajmujących się odpadami niebezpiecznymi.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, która zapewni Państwu pełen profesjonalizm w świadczeniu tego typu usług.

  • Proces technologiczny odbywa się na naszej stacji neutralizacji metodą chemiczno-termiczną z zachowaniem wszystkich kryteriów w zakresie ochrony środowiska.
  • Współpracujemy z jednostkami naukowo badawczymi w zakresie analiz składu fizyczno-chemicznego odpadu wraz z jego oceną ekologiczną.
  • Nasze przedsiębiorstwo posiada wszystkie wymagane zezwolenia wydane Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1508/OS/2013 z dnia 15 lipca 2013 r., ważną do dnia 9 lipca 2023 r.
  • Transport prowadzony jest z zachowaniem przepisów określonych w Rozp.Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Siedziba firmy
41-200 Sosnowiec
ul. Grota-Roweckiego 130
tel. 32-291-83-70
e-mail: remtech@remtech.pl
NIP: 644-051-50-94
Regon: 270649330
Design and code by Falkonet